Dorpsgenoten vertellen

Begin jaren zeventig interviewden de toenmalige leerlingen van het zesde leerjaar mensen uit ons dorp en brachten hun verslagen in een bundel samen. Wat hierna volgt zijn letterlijke uittreksels uit deze bundel.

Je kan interviews lezen met de volgende Tisselaars: