Tot wereldoorlog I

Geschiedenis van TisseltDe Tisseltse geschiedenis tot wereldoorlog I

In dit gedeelte willen we de grondlegger van de Tisseltse geschiedschrijving, Jan Hendrik Troch (1856-1927), aan het woord laten. Zijn boek, "De geschiedenis van Tisselt", is integraal (met enkele spellingcorrecties) opgenomen op deze site. Waar mogelijk werden er in de tekst verwijzingen geplaatst naar illustratie en/of fotomateriaal.

De "Geschiedenis van Tisselt" werd geschreven kort na de eerste wereldoorlog.