Tisselt Vaart Wel

Begin 2008 werd de Tisseltse "dorpsraad" opgericht, met als doelstellingen:

  • organiseren van activiteiten met een Tisselts karakter;
  • ondersteunen van bestaande activiteiten;
  • de samenwerking stimuleren tussen de lokale verenigingen;
  • het behoeden van de eigen aard en het specifieke karakter van het dorp;
  • herwaarderen van “Tisselt kermis”.

“Tisselt Vaart Wel” werd weerhouden als naam, het wapenschild van de vroegere gemeente Tisselt, met kraai en distel in de oorspronkelijke kleuren groen en rood, als embleem.

Drie maal per jaar wordt de "krant van 't dorp" verdeeld in alle Tisseltse brievenbussen, mocht je een exemplaar niet meer kunnen vinden, dan kan je het hier nog eens nalezen.

Ook op deze pagina: een geactualiseerde versie van de activiteitenkalender, die telkens samen met de dorpskrant verdeeld wordt.