HIVRO vzw

Huis inzake Verkeer en Ruimtelijke Ordening

Doelstellingen:

  • bestuderen van lokale verkeersproblemen en adviezen en standpunten hieromtrent mededelen aan het gemeentelijk beleid/bevolking/doelgroepen;
  • plaatselijke mobiliteitsplannen uitwerken en als project voorstellen aan het beleid;
  • info-dagen inzake lokale verkeerssituaties en ruimtelijke ordening;
  • lespakketten verstrekken inzake verkeer en ruimtelijke ordening;
  • overleg plegen met het gemeentelijk beleid;
  • visies ontwikkelen en verdedigen inzake de lokale ruimtelijke ordening (structuurplanning);
  • vertegenwoordigd zijn in de Gemeentelijke Verkeerscommissie en in Commissies van Ruimtelijke Ordening (vb. Gecoro);
  • overleg plegen met vertegenwoordigers van deelgemeenten, wijken, buurten, enz... om hun visie inzake lokale (geplande) verkeerssituaties/dossiers Ruimtelijke Ordening te kennen;
  • het bijsturen van leerlingen, leerkrachten en ouders voor optimalisatie verkeersveiligheid scholen.

Activiteiten