Dorpsraad Tisselt herdenkt Eerste Wereldoorlog met uniek kampement

Foto's en artikel van woensdag 11/06/2014 op de website van "Het Nieuwsblad".

Op dezelfde website meer Tisselts kermisnieuws:

Portret van gefusilleerde burgemeester Jozef De Block is terug

Foto en artikel van woensdag 11/06/2014.

Loakepikker is derde Tisselts biertje

Dorpsraad herdenkt 'Groote Oorlog'

Foto en artikel van zaterdag 24/05/2014 op de website van "Het Laatste Nieuws".

Op dezelfde website meer Tisselts kermisnieuws:

'Loakepikker' is al derde Tisseltse bier

Foto en artikel van woensdag 11/06/2014.

Boek bundelt oorlogsverhalen van Tisselaars

Foto en artikel van zaterdag 24/05/2014 op de website van "Het Laatste Nieuws".

Voetbedevaart Tisselt - Scherpenheuvel - Tisselt

06/06/2014 - 21:15
08/06/2014 - 16:00

Beste vriend bedevaarder,

Van harte uitgenodigd op onze 166ste Tisseltse voetbedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, de plaats waar Maria thuis is. Hier mogen we haar betrokkenheid voelen met het wel en wee van ieder van ons.

Onze tocht is er een van samen onderweg zijn, met tijd om te vertellen en te luisteren, te bidden en te denken, ook aan hen die thuis gebleven zijn.

Een boerenjongen uit de Kempen vertelt

Onderstaand de belevenissen van een Vlaams soldaat in de eerste wereldoorlog. Dit unieke verhaal speelt zich voor een groot deel in Tisselt af en werd, behoudens enkele spellingcorrecties, overgenomen uit het originele manuscript.

Een boerenjongen uit de kempen vertelt :

Als oudste zoon van het gezin moest ik in 1913 soldaat worden. Op 13 september van dit jaar werd ik bij de vestingsartillerie ingelijfd en lag op het fort van Wijnegem.