Frans Weyns

Frans Weyns, commandant van het Fort van Breendonk, was van Tisseltse afkomst.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er ook vanuit Tisselt geschiedenis geschreven. De bevolking diende, tot tweemaal toe te vluchten. De kerk kwam gehavend uit de strijd, het gemeenthuis werd beschadigd, de dorpsschool lag in puin. De windmolen in de Molenstraat (nu Baeckelmansstraat) werd omvergeschoten. De val van Antwerpen stelde op 10 oktober 1914 een einde aan het krijgsrumoer (1).

Tisselt tijdens "De Grote Oorlog"

De klokken van Tisselt kondigden op 4 augustus 1914 het begin van “De Grote Oorlog” aan. De algemene mobilisatie werd uitgeroepen. Meer dan honderd jonge mannen werden soldaat, terwijl tal van anderen als vrijwilliger dienst namen in het Belgisch leger.

Nieuwe Tisseltse dorpskrant

Tisselt, 27 september 2013 - Ondertussen al de 19e editie van onze Tisseltse dorpskrant is "drukklaar", je mag hem binnenkort in de brievenbus verwachten.

Uit de inhoud:

  • Sint-Janskermis 2013 - de sfeer zat erin!
  • Een stukje geschiedenis.
  • Oproep "Oorlog en Vrede"
  • De knutselessen

Open Monumentendag 2013

08/09/2013 - 13:00
08/09/2013 - 18:00

Bezoek in Tisselt de Sint-Jan-de-Doperkerk , met in de kerk een fototentoonstelling over 25 jaar monumentenzorg in Tisselt.

Verder openstelling van de kerkzolder en orgelspel door Luc Huyghe.

Lourdesgrot ingewijd

Foto's en artikel van zaterdag 24/08/2013 op de website van "Het Nieuwsblad".